Infographic Nga bắn Kalibr trên 1.000 dặm từ biển Caspian vào Syria thế nào?

Theo bộ quốc phòng Nga, 26 tên lửa hành trình 3M14E được phóng đi từ tàu hải quân ở Biển Caspian vào 11 mục tiêu ở Syria. Tên lửa được thiết kế để vượt qua hệ thống phòng không tấn công các mục tiêu mặt đất như cơ sở kinh tế, kho vũ khí, nhiên liệu, sở chỉ huy, sân bay, bến cảng.

Sơ đồ đường bay của tên lửa hành trình Calibr trên đất liền

Nga bắn Kalibr trên 1.000 dặm từ biển Caspian vào Syria thế nào? ảnh 2

Theo QPAN