Mũi tên "giờ tận thế" dịch chuyển sớm nửa phút vì Donald Trump

Các nhà vật lý Mỹ đã dịch chuyển mũi tên tượng trưng "giờ tận thế" thành 30 giây gần hơn với "nửa đêm hạt nhân", ban biên tập tạp chí Bulletin of the Atomic Scientists cho biết.
Mũi tên "giờ tận thế" dịch chuyển sớm nửa phút vì Donald Trump
Mũi tên "giờ tận thế" dịch chuyển sớm nửa phút vì Donald Trump

Bây giờ, mũi tên đồng hồ đóng băng ở 23:57:30.

Tuyên bố chính thức nói rằng quyết định này bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm tuyên bố của Donald Trump về việc tăng cường kho vũ khí hạt nhân của Mỹ và ý kiến bác bỏ biến đổi khí hậu.

Lần cuối cùng mũi tên "giờ tận thế" thay đổi vị trí năm 2015: khi đó đã dịch chuyển hai phút về phía trước, với mức độ 23:57.

Thời gian gần nửa đêm đánh dấu sự khởi đầu thảm họa hạt nhân xuất hiện vào năm 1953 sau khi thử nghiệm bom hydro đầu tiên: khi đó đồng hồ chỉ 23:58. 

Có đến 17 phút tách nhân loại khỏi thảm họa hạt nhân vào năm 1991 — liên quan đến kết thúc Chiến tranh Lạnh.