Một chiếc Rolls-Royce phải chịu hơn 10 tỷ đồng tiền thuế

Cách tính thuế TTĐB theo Nghị định 108/2015/NĐ –CP và Luật thuế thuế TTĐB (sửa đổi) Quốc hội đang lấy ý kiến (dự kiến có hiệu lực từ 1/7/2016) sẽ khiến xe hơi phải chịu hai lần thuế, làm giá xe tăng mạnh là những chia sẻ của nhiều nhà nhập khẩu ôtô
Một chiếc Rolls-Royce phải chịu hơn 10 tỷ đồng tiền thuế

Theo nhiều nhà nhập khẩu ô tô, Nghị định 108 (có hiệu lực từ 1/1/2016) và Luật thuế TTĐB sửa đổi thì cách tính thuế TTĐB của ô tô nhập khẩu sẽ thay đổi nhiều. Những năm trước, từ 1/1 hàng năm thuế thường lên nhưng nếu xe nhập về trước đó thì vẫn được tính theo giá cũ.

Tuy nhiên, Nghị định 108 quy định, các tính thuế TTĐB là ngày giao xe cho khách hàng mới là ngày tính thuế. Nghị định 108 còn quy định, giá bán ô tô không được thấp hơn 105% giá vốn xe nhập khẩu. Như vậy cách tính đã thay đổi thêm 5% so với cách tính thuế TTĐB trước đây.

Dự thảo Luật thuế TTĐB của Quốc hội lại tính giá bán ra của nhà nhập khẩu không được thấp hơn giá bán thương mại (bán cho người tiêu dùng). Nghị định 108 tính thuếTTĐB từ nhà nhập khẩu tính đi còn Luật lại tính từ người tiêu dùng tính ngược lại.

Theo Lao Động