Ván cờ Syria: Bài Nga "đè" bài Mỹ

Ván cờ Syria: Bài Nga "đè" bài Mỹ

VietTimes -- Nhà nghiên cứu Erik Grossman kết luận cả 2 mô hình can thiệp đặc trưng của Mỹ và Nga đều không hoàn hảo và cần linh hoạt cũng như thích nghi trong từng điều kiện cụ thể, nhưng mô hình Afghanistan muốn chiếm lợi thế thì nó cần phải giống như mô hình Chechnya ở mức độ bạo lực và cần phải trực tiếp tấn công lại các mối đe dọa chứ không phải dựa vào đội quân bản xứ.
Nga “đè” Mỹ ở Syria: Bài Chechnya thắng bài Afghanistan

Nga “đè” Mỹ ở Syria: Bài Chechnya thắng bài Afghanistan

VietTimes -- Mô hình can thiệp kiểu Chechnya đòi hỏi phải can thiệp sâu bằng bạo lực trong một khoảng thời gian ngắn còn mô hình Afghanistan thì chủ yếu dùng lực lượng đặc biệt để huấn luyện, vũ trang cho lính địa phương nhưng kiểu mô hình như Afghanistan đã để lại nhiều hậu quả khôn lường như các cuộc can thiệp của Mỹ tại Iraq và Libya.
Nga "đè" Mỹ tại Syria, bài Chechnya thắng bài Afghanistan

Nga "đè" Mỹ tại Syria, bài Chechnya thắng bài Afghanistan

VietTimes -- Nhà nghiên cứu về chính sách an ninh Erik Grossman đã nghiên cứu các cuộc chiến tranh do Mỹ và Nga tiến hành. Sau đó, ông đã tổng kết chúng bằng cách Nga và Mỹ can thiệp vào tình hình Syria và đặt tên cho 2 mô hình can thiệp bằng 2 cuộc chiến tranh tiêu biểu của Nga và Mỹ tại Chechnya và Afghanistan.