“Đáng tiếc là suốt nhiều năm qua những kiến thức về marketing và thương mại vẫn chưa được đưa vào chương trình của Đại học Mỹ thuật Công nghiệp“

“Đáng tiếc là suốt nhiều năm qua những kiến thức về marketing và thương mại vẫn chưa được đưa vào chương trình của Đại học Mỹ thuật Công nghiệp“

VietTimes – Như đã phản ánh trong các bài viết trước, thẩm mỹ công nghiệp có một vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế thị trường để đáp ứng nhu cầu về thiết kế hình thức sản phẩm, hàng hóa. Để làm rõ thêm vấn đề, VietTimes đã có cuộc trao đổi với nhà thiết kế Phạm Huyền Kiêu – Chủ tịch nhóm công ty thiết kế Haki.