Mạng xã hội xuất hiện ở Bắc Triều Tiên bị thiến niên Scotland đánh sập

Một thiếu niên Scotland là Andrew McKean đã bẻ khóa mạng xã hội tương tự như Facebook được khởi động ở Bắc Triều Tiên, chỉ vài giờ sau khi mạng này xuất hiện trên Internet.

Mạng xã hội xuất hiện ở Bắc Triều Tiên bị thiến niên Scotland đánh sập

Trang web Best Korea's Social Network (Mạng xã hội Triều Tiên tốt nhất) được tổ chức từ Bắc Triều Tiên, như thông tin tờ Telegraph đã đăng tải. 

Hình dạng bên ngoài của mạng này tương tự như bản sao Facebook về thiết kế giao diện và chức năng. 

McKean 18 tuổi, đang học tại trường Cao đẳng Scotland, đã phát hiện thấy rằng để truy cập vào bảng điều hành chính của nguồn tài nguyên các nhà phát triển đã sử dụng kết nối đăng nhập/mật khẩu là một trong những tổ hợp phổ biến nhất: «login» và «password».

Các dữ liệu kích hoạt dành cho nhà quản lý đã không thay đổi kể từ thời điểm  trang web xuất hiện trên mạng điện tử, chính là sơ hở khiến cậu thiếu niên  nhanh chóng giành quyền kiểm soát mạng xã hội này. 

Địa chỉ web của «Mạng xã hội Triều Tiên tốt nhất» (hiện không truy cập được) dẫn tới nguồn công ty Hàn Quốc Starcon, có thể là nhà phát triển trang web và để lại lỗ hổng khá sơ đẳng trong khâu bảo mật dịch vụ.

Trước đây phần lớn các trang web của Triều Tiên có máy chủ tại Trung Quốc, thêm nữa những trang web này có lượng thành viên sử dụng chỉ khoảng một vài nghìn cư dân trong khi đất nước Bắc Triều Tiên có dân số 25 triệu người. 

Các phiên bản gốc Facebook, Twitter, YouTube và nhiều trang web khác đều bị chặn ở Bắc Triều Tiên.

Theo Sputnik