Lực lượng Hezbollah Iraq đến Syria chiến đấu chống khủng bố

Lực lượng Harakat Hezbollah al-Nujaba là lực lượng những chiến binh người Shia có lý tưởng chống lại tổ chức khủng bố Al Qaeda và IS. Họ là công dân Iraq mang tư tưởng kháng chiến Lebanon và được huấn luyện bởi các Hezbollah Lebanon. Ở Iraq họ bị ngăn cản khó chiến đấu với IS do là người Shia.

Lực lượng Hezbollah Iraq đến Syria chiến đấu chống khủng bố

Cũng như các lực lượng bán vũ trang Iraq ở Aleppo, lực lượng Hezbollah Iraq tập trung đến Latakia để tham gia vào lực lượng vũ trang Syria trong cuộc chiến chống các tổ chức khủng bố được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn tại khu vực biên giới tỉnh này.

Hezbollah coi việc chống các nước áp bức và các tổ chức khủng bố cực đoan là sứ mệnh chiến đấu là lý tưởng của tổ chức này.

Theo QPAN