Lịch trình chuyến thăm Việt Nam của ông Tập Cận Bình

Chủ tịch nước, Tổng bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 5 đến ngày 6-11-2015. Dưới đây là chương trình dự kiến.
Lịch trình chuyến thăm Việt Nam của ông Tập Cận Bình

đến ngày 6-11-2015. Dưới đây là chương trình dự kiến.

Theo Tuổi trẻ