Lịch sử các vụ xả súng đẫm máu nhất ở Mỹ

Nước Mỹ nổi tiếng với các vụ xả súng giết người bừa bãi với rất nhiều lý do khác nhau, đây thực sự là mặt trái Tu Chính Số Hai của Hiến pháp Mỹ. Điều này đang trở thành lo ngại lớn nhất trong đời sống người dân Mỹ
Tu chỉnh Hai Hiến pháp Mỹ về quyền sở hữu vũ khí
Tu chỉnh Hai Hiến pháp Mỹ về quyền sở hữu vũ khí

Theo: Vietnam+