Quốc ca vang khắp Hà Nội

Quốc ca vang khắp Hà Nội

Thành đoàn Hà Nội lắp 15 màn hình lớn tại 12 điểm trong TP Hà Nội để phục vụ nhân dân thủ đô xem diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 diễn ra sáng 2-9.Chủ trương này của Thành đoàn TP đã được Thành ủy Hà Nội đồng ý chiều 1-9.