"Lạm phát" ban chỉ đạo: Lãng phí, tốn kém và cồng kềnh bộ máy

Theo cách tính của Đà Nẵng, trung bình mỗi năm một ban chỉ đạo tổ chức 2 cuộc họp, như vậy nếu giải tán 70-80 ban chỉ đạo, sẽ bớt được 140-160 cuộc họp.

Mới đây, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng chủ trương sẽ giải tán khoảng 70-80 ban chỉ đạo. Hiện, thành phố có trên 100 ban chỉ đạo nhưng hiệu quả điều hành kém, công việc chậm giải quyết, chồng chéo, trong khi các thành viên tham gia ban chỉ đạo phải bận bịu họp hành quá nhiều, không còn thời gian để đi "vi hành" và giải quyết công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ trực tiếp của mình. Chủ trương dẹp một số ban chỉ đạo được nhiều người dân đồng tình ủng hộ.

Từ câu chuyện của Đà Nẵng để soi chiếu rộng ra mới thấy từ nhiều năm nay, chúng ta quá lạm dụng thành lập ban chỉ đạo mà ít quan tâm thực sự xem các ban chỉ đạo này hoạt động như thế nào, hiệu quả ra sao. Không ít việc khi xảy ra rồi nhưng giải quyết, khắc phục chậm trễ, chúng ta mới giật mình tự hỏi nhau rằng có ban chỉ đạo sao vẫn chậm vậy.

Và mới thấy trách nhiệm cá nhân là cái gì đó rất khó xác định trong một hội đồng chung chung này. Tuy vậy, dù kém hiệu quả, dù lãng phí, tốn kém và làm cồng kềnh bộ máy nhưng việc thành lập các ban chỉ đạo lại có xu hướng tăng và ngày càng phình to.

Theo VOV