“Tòa tối cao” với nguồn lực 130 triệu USD do Facebook lập ra sẽ có quyền phủ quyết ngay cả Mark Zuckerberg

“Tòa tối cao” với nguồn lực 130 triệu USD do Facebook lập ra sẽ có quyền phủ quyết ngay cả Mark Zuckerberg

VietTimes -- Với hơn 2 tỷ người dùng, Facebook thường xuyên phải đối mặt với vấn đề nhức óc về kiểm duyệt thông tin. Để giải quyết vấn đề này, họ lập ra một hội đồng kiểm duyệt để phân xử đâu là những nội dung phù hợp trên nền tảng khổng lồ này.