Không kích Syria: một ngày bình thường ở căn cứ Hmeymin Syria

Cuộc chiến Syria sau khi Nga bắt đầu không kích các cơ sở quân sự của lực lượng khủng bố ngày càng gia tăng cấp độ. Trên tất cả các chiến trường các cuộc giao tranh diễn ra khốc liệt. Cỗ máy chiến tranh của Nga ở Hmeymin cũng hoạt động nhịp nhàng, đồng bộ với tần suất ngày càng cao.
Không kích Syria: một ngày bình thường ở căn cứ Hmeymin Syria

Theo QPAN