Khốc liệt cuộc chiến đường phố gần biên giới Lebanon

Ngày 21.10, quân đội Syria chiếm được một thị trấn then chốt từ các chiến binh khủng bố gần biên giới Lebanon, sau khi triển khai cuộc tấn công quy mô nhằm giành lại khu vực miền núi phía tây Syria, theo các phương tiện truyền thông quân đội Syria.
Khốc liệt cuộc chiến đường phố gần biên giới Lebanon

Theo QPAN