Khe Sanh - địa ngục của lính thủy đánh bộ Mỹ

Khe Sanh, căn cứ phòng thủ của quân đội Mỹ và là mục tiêu quan trọng trong Chiến dịch Đường 9-Khe Sanh của Quân Giải phóng Miền Nam Việt Nam. Chiến dịch quyết liệt diễn ra 170 ngày, lực lượng Lính thủy đánh bộ Mỹ buộc phải rút lui khỏi cứ điểm. Hàng rào điện tử Mc Namara phá sản hoàn toàn.
Khe Sanh - địa ngục của lính thủy đánh bộ Mỹ

Trịnh Thái Bằng theo QPAN