Khách du lịch bình thường không được mua hàng miễn thuế tại cửa khẩu ?

Kể từ ngày 1-11-2015, khách du lịch bình thường sẽ không có quyền mua hàng miễn thuế tại các cửa hàng miễn thuế ở cửa khẩu như hiện nay, theo Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế vừa được Thủ tướng ban hành.

Hệ thống cửa hàng miễn thuế ở Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh, ảnh), Lao Bảo (Quảng Trị)… sẽ khó tồn tại với Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế mới.

Hệ thống cửa hàng miễn thuế ở Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh, ảnh), Lao Bảo (Quảng Trị)… sẽ khó tồn tại với Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế mới.

Theo quy định mới, cửa hàng miễn thuế sẽ được đặt tại một số địa điểm nhất định, đó là: (i) tại cửa khẩu quốc tế - trong khu vực quản lý, kiểm tra, kiểm soát của cơ quan hải quan; (ii) trên máy bay - các chuyến bay quốc tế; (iii) trong nội thành (Downtown Duty Free Shop).

Như vậy, địa điểm đặt cửa hàng miễn thuế đa dạng hơn quy định hiện tại (tại các cửa khẩu) nhưng lại hạn chế, thu hẹp đối tượng khách hàng của các cửa hàng này - không phải ai cũng có quyền vào cửa hàng miễn thuế ở cừa khẩu và mua hàng miễn thuế [có định mức] như hiện nay.

Cụ thể, cửa hàng miễn thuế trên máy bay và tại cửa khẩu quốc tế chỉ bán hàng cho những người sau khi hoàn thành thủ tục xuất cảnh, quá cảnh, nhập cảnh trong khu vực kiểm soát của cơ quan hải quan.

Cửa hàng miễn thuế trong nội thành thì bán hàng cho người chờ xuất cảnh; người Việt Nam định cư ở nước ngoài là trí thức, chuyên gia, công nhân lành nghề về nước làm việc trong thời gian từ một năm trở lên theo lời mời của cơ quan nhà nước Việt Nam; người được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam; chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án ODA tại Việt Nam.

Ngoài ra, thủy thủ nước ngoài làm việc trên tàu biển vận tải quốc tế và thủy thủ Việt Nam làm việc trên tàu chạy tuyến quốc tế được mua hàng miễn thuế. Tuy nhiên, thủy thủ nước ngoài chỉ được mua phục vụ cho nhu cầu cá nhân, nhu cầu sinh hoạt chung của thủy thủ trong thời gian tàu biển neo đậu tại cảng biển Việt Nam; thủy thủ Việt Nam chỉ được mua khi tàu xuất cảnh.

Tất nhiên, khi mua hàng, người chờ xuất cảnh phải xuất trình hộ chiếu, vé đã đăng ký ngày xuất cảnh và hàng hóa miễn thuế chỉ được nhận tại cửa khẩu xuất cảnh. Các đối tượng còn lại khi mua hàng phải xuất trình sổ định mức hàng miễn thuế (mua có định mức).

Về định mức mua hàng, quy định mới không hạn chế số lượng và giá trị đối với người xuất cảnh nhưng áp dụng định mức với các đối tượng khác, ví dụ như đối với các thủy thủ, thì mỗi người được mua hàng miễn thuế  với định mức 2 lít rượu, đồ uống có cồn, bia được 3 lít, thuốc lá 400 điếu, xì gà 100 điếu, thuốc lá sợi 500 gram…

Theo TBKTSG