Các quốc gia trong “Vành đai và Con đường” sẽ hứng tấn công mạng?

Các quốc gia trong “Vành đai và Con đường” sẽ hứng tấn công mạng?

VietTimes -- Các chuyên gia bảo mật Kaspersky dự đoán sẽ có nhiều cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia trong khu vực có liên quan đến Sáng kiến Vành đai và Con đường trong năm 2020, bởi họ đã phát hiện một vài nhóm tin tặc như Ocean Lotus, Lucky Mouse và HoneyMyte bắt đầu manh nha tấn công vào các quốc gia này trong năm 2019.