Sắp kỷ niệm 20 năm Internet vào Việt Nam

Sắp kỷ niệm 20 năm Internet vào Việt Nam

VietTimes -- Chặng đường 20 năm Internet phát triển vừa qua ghi nhận nhiều dấu mốc đặc biệt, ghi nhận nhiều thành tựu to lớn về số lượng người dùng Internet, hạ tầng truy cập rộng khắp và giá dịch vụ thấp, các dịch vụ ứng dụng trên nền Internet đa dạng.