Cục Bưu điện Trung ương chuẩn bị phục vụ kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII bằng hình thức trực tuyến

Cục Bưu điện Trung ương chuẩn bị phục vụ kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII bằng hình thức trực tuyến

VietTimes -- Trong đại dịch Covid-19, Cục Bưu điện Trung ương (Bộ TT&TT) đã đảm bảo thông tin liên lạc trong mọi tình huống, đặc biệt là việc chuẩn bị phục vụ các cuộc họp trực tuyến. Hiện nay Cục đang triển khai chuẩn bị phục vụ kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII bằng hình thức trực tuyến.