Hợp tác xử lý nợ xấu trong lĩnh vực ngân hàng

Bộ Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chiều 17-3 đã ký kết quy chế phối hợp trong lĩnh vực thi hành án (THA) dân sự liên quan đến hoạt động ngân hàng nhằm mục tiêu giảm nợ xấu xuống 3% trong năm 2015.

 Hợp tác xử lý nợ xấu trong lĩnh vực ngân hàng

Quy chế phối hợp này sẽ tập trung chủ yếu trong công tác xây dựng thể chế liên quan đến THA dân sự trong hoạt động tín dụng, ngân hàng.

Theo quy chế, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ thực hiện tổ chức kiểm tra hoạt động ngân hàng, rà soát và tổng hợp kết quả phân loại, kết quả THA, giải quyết các vướng mắc của tổ chức tín dụng phát sinh trong công tác THA dân sự liên quan. Đồng thời xử lý dứt điểm các vụ việc THA dân sự trong hoạt động tín dụng ngân hàng… Quy chế phối hợp được thực hiện trong năm năm 2015-2020.

Theo PLTP