Hơn 100 chiến hạm hiện diện khắp thế giới, Nga giành lại vị thế cường quốc biển

Hơn 100 chiếc tàu cho thấy sự hiện diện của Hải quân Nga tại các đại dương trên thế giới, Đô đốc Vladimir Korolev- Tư lệnh Hải quân Nga, cho biết trong khi trả lời phỏng vấn tờ “ao Đỏ (Krasnaya Zvezda).
Tàu ngầm hạt nhân Akula của hải quân Nga
Tàu ngầm hạt nhân Akula của hải quân Nga
Ông Korolev chia sẻ: "Với tư cách là hạm đội của một cường quốc trên biển, Hải quân Nga đã lấy lại vị thế của mình tại các đại dương trên thế giới. Ở các khu viễn hải và cận hải có hơn 100 chiếc tàu của cả bốn hạm đội".
Tư lệnh Hải quân Nga cũng lưu ý rằng, năm 2017 tổng số ngày trên biển của các con tàu thuộc Hải quân Nga đã đạt tới con số 17.100. Ông cũng cho biết, tàu ngầm hạt nhân Knyaz Vladimir sẽ được hạ thủy vào tháng 11/2017.

Trước đó, được biết rằng tới cuối năm 2020, Hải quân Nga sẽ nhận được 8 tàu ngầm hạt nhân thuộc dự án Borey. Theo dự kiến, việc sản xuất tàu ngầm thế hệ thứ năm sẽ bắt đầu sau năm 2025.

Trước cuối năm nay, Hạm đội biển Đen của Nga sẽ nhận được chiếc tàu khu trục thứ ba thuộc dự án 11356 Đô đốc Makarov- ông Korolev thông báo.

Nhà máy đóng tàu Admiralty verfi lên kế hoạch hạ thủy tàu ngầm động cơ phi hạt nhân Kronstadt đề án 677 Lada vào năm 2018 và bàn giao cho Hải quân Nga năm 2020, Giám đốc điều hành công ty Alexander Buzakov cho biết.

Hiện nay, đề án 677 là tàu ngầm hiện đại nhất giữa các tàu ngầm phi hạt nhân của Nga. Trong tương lai, đề án dự kiến sẽ trang bị các động cơ kỵ khí cho phép tàu không nổi lên bề mặt để sạc pin.

Tàu ngầm đầu tiên của dự án 677 Lada là St. Petersburg đang khai thác thử nghiệm tại Hạm đội Biển Bắc. Dự án được tiếp tục bởi các tàu Kronstadt và Veliky Luki.

Ông Buzakov cho biết, nhà máy đang tích cực đóng tàu Kronstadt. "Vào tháng 7 năm nay, chúng tôi đã lắp ghép xong thân tàu. Sang năm, chúng tôi có kế hoạch hạ thủy và theo hợp đồng bàn giao cho Hải quân vào năm 2020", Tổng giám đốc nhà máy đóng tàu nói. Tàu ngầm Veliky Luki dự kiến sẽ bàn giao vào năm 2021.

Tư lệnh cũng lưu ý rằng, năm 2017 tổng số ngày trên biển của các con tàu thuộc Hải quân Nga đã đạt tới con số 17.100.

Ông cũng cho biết, tàu ngầm hạt nhân «Knyaz Vladimir» sẽ được hạ thủy vào tháng 11 năm 2017.

Trước đó, được biết rằng tới cuối năm 2020, Hải quân Nga sẽ nhận được 8 tàu ngầm hạt nhân thuộc dự án Borey. Theo dự kiến, việc sản xuất tàu ngầm thế hệ thứ năm sẽ bắt đầu sau năm 2025.

Trước cuối năm nay, Hạm đội biển Đen của Nga sẽ nhận được chiếc tàu khu trục thứ ba thuộc dự án 11356 "Đô đốc Makarov"- ông Korolev thông báo.

Tư lệnh cũng lưu ý rằng, năm 2017 tổng số ngày trên biển của các con tàu thuộc Hải quân Nga đã đạt tới con số 17.100.

Ông cũng cho biết, tàu ngầm hạt nhân «Knyaz Vladimir» sẽ được hạ thủy vào tháng 11 năm 2017.

Trước đó, được biết rằng tới cuối năm 2020, Hải quân Nga sẽ nhận được 8 tàu ngầm hạt nhân thuộc dự án Borey. Theo dự kiến, việc sản xuất tàu ngầm thế hệ thứ năm sẽ bắt đầu sau năm 2025.

Trước cuối năm nay, Hạm đội biển Đen của Nga sẽ nhận được chiếc tàu khu trục thứ ba thuộc dự án 11356 "Đô đốc Makarov"- ông Korolev thông báo.

Tư lệnh cũng lưu ý rằng, năm 2017 tổng số ngày trên biển của các con tàu thuộc Hải quân Nga đã đạt tới con số 17.100.

Ông cũng cho biết, tàu ngầm hạt nhân «Knyaz Vladimir» sẽ được hạ thủy vào tháng 11 năm 2017.

Trước đó, được biết rằng tới cuối năm 2020, Hải quân Nga sẽ nhận được 8 tàu ngầm hạt nhân thuộc dự án Borey. Theo dự kiến, việc sản xuất tàu ngầm thế hệ thứ năm sẽ bắt đầu sau năm 2025.

Trước cuối năm nay, Hạm đội biển Đen của Nga sẽ nhận được chiếc tàu khu trục thứ ba thuộc dự án 11356 "Đô đốc Makarov"- ông Korolev thông báo.

Tư lệnh cũng lưu ý rằng, năm 2017 tổng số ngày trên biển của các con tàu thuộc Hải quân Nga đã đạt tới con số 17.100.

Ông cũng cho biết, tàu ngầm hạt nhân «Knyaz Vladimir» sẽ được hạ thủy vào tháng 11 năm 2017.

Trước đó, được biết rằng tới cuối năm 2020, Hải quân Nga sẽ nhận được 8 tàu ngầm hạt nhân thuộc dự án Borey. Theo dự kiến, việc sản xuất tàu ngầm thế hệ thứ năm sẽ bắt đầu sau năm 2025.

Trước cuối năm nay, Hạm đội biển Đen của Nga sẽ nhận được chiếc tàu khu trục thứ ba thuộc dự án 11356 "Đô đốc Makarov"- ông Korolev thông báo.

Tư lệnh cũng lưu ý rằng, năm 2017 tổng số ngày trên biển của các con tàu thuộc Hải quân Nga đã đạt tới con số 17.100.

Ông cũng cho biết, tàu ngầm hạt nhân «Knyaz Vladimir» sẽ được hạ thủy vào tháng 11 năm 2017.

Trước đó, được biết rằng tới cuối năm 2020, Hải quân Nga sẽ nhận được 8 tàu ngầm hạt nhân thuộc dự án Borey. Theo dự kiến, việc sản xuất tàu ngầm thế hệ thứ năm sẽ bắt đầu sau năm 2025.

Trước cuối năm nay, Hạm đội biển Đen của Nga sẽ nhận được chiếc tàu khu trục thứ ba thuộc dự án 11356 "Đô đốc Makarov"- ông Korolev thông báo.

Tư lệnh cũng lưu ý rằng, năm 2017 tổng số ngày trên biển của các con tàu thuộc Hải quân Nga đã đạt tới con số 17.100.

Ông cũng cho biết, tàu ngầm hạt nhân «Knyaz Vladimir» sẽ được hạ thủy vào tháng 11 năm 2017.

Trước đó, được biết rằng tới cuối năm 2020, Hải quân Nga sẽ nhận được 8 tàu ngầm hạt nhân thuộc dự án Borey. Theo dự kiến, việc sản xuất tàu ngầm thế hệ thứ năm sẽ bắt đầu sau năm 2025.

Trước cuối năm nay, Hạm đội biển Đen của Nga sẽ nhận được chiếc tàu khu trục thứ ba thuộc dự án 11356 "Đô đốc Makarov"- ông Korolev thông báo.