Triển khai hóa đơn điện tử gặp khó vì doanh nghiệp “ngại” minh bạch?

Triển khai hóa đơn điện tử gặp khó vì doanh nghiệp “ngại” minh bạch?

VietTimes -- Bên cạnh tình trạng nghẽn mạng khi kê khai thuế, sự kết nối đồng bộ giữa các cơ quan quản lý, các vấn đề về chi phí và lộ trình áp dụng hóa đơn điện tử thì việc doanh nghiệp “ngại” minh bạch tìm cách “chậm” triển khai là thách thức lớn khi triển khai hóa đơn điện tử.