Bộ trưởng Công Thương: Phát triển kinh tế số, cần chú trọng an ninh mạng và dữ liệu xuyên biên giới

Bộ trưởng Công Thương: Phát triển kinh tế số, cần chú trọng an ninh mạng và dữ liệu xuyên biên giới

VietTimes -- Bộ trưởng Công thương Trần Anh Tuấn cho rằng, cần chú trọng những vấn đề như đẩy mạnh an ninh mạng và luồng dữ liệu xuyên biên giới, tạo điều kiện sự phát triển của TMĐT và tài chính di động, tăng cường tiếp cận số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên số…
Đảng không áp đặt, ép buộc, gán cho văn học, nghệ thuật một nhiệm vụ chính trị khô khan, giản đơn, nhất thời nào*

Đảng không áp đặt, ép buộc, gán cho văn học, nghệ thuật một nhiệm vụ chính trị khô khan, giản đơn, nhất thời nào*

VietTimes -- Sáng 25/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Tại đây, Tổng bí thư đã có bài phát biểu quan trọng trước các văn nghệ sĩ. VietTimes trân trọng giới thiệu tới bạn đọc toàn văn bài phát biểu này của Tổng Bí thư.