Cần cơ chế để 'cứu' ngành hàng không trong cơn nguy kịch

Cần cơ chế để 'cứu' ngành hàng không trong cơn nguy kịch

Việc tìm giải pháp cứu ngành hàng không được xem là cấp thiết để đảm bảo khả năng phục hồi và sẵn sàng cất cánh khi dịch bệnh được kiểm soát. Các hãng bay đang đến giai đoạn phải "hỗ trợ thở", dòng tiền hoạt động cũng giống như "dòng oxy" và đang chờ một cơ chế để bơm vào doanh nghiệp nhằm giải quyết thanh khoản ngắn hạn.
Việt Nam cần có Luật Thanh toán để đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt

Việt Nam cần có Luật Thanh toán để đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt

VietTimes –  Sáng 4/12/2020 tại Hà Nội, Học viện Ngân hàng và Tạp chí Ngân hàng đã phối hợp tổ chức hội thảo quốc gia “Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế số”. Hội thảo được tổ chức trong bối cảnh dịch cúm Covid-19 đã là tác nhân thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam.