Hai “hổ lớn” Trung Quốc ngã ngựa trong vòng 3 ngày

VietTimes -- Sau đại hội XIX của đảng cộng sản Trung Quốc chưa đến 1 tháng, Trung Quốc lại tiếp tục kiên trì và tăng cường chống tham nhũng, mở đầu là hai "hổ lớn" bị điều tra do vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.
Phó Chủ tịch tỉnh Liêu Ninh ông Lưu Cường đã ngã ngựa. Ảnh: Chinaneast.
Phó Chủ tịch tỉnh Liêu Ninh ông Lưu Cường đã ngã ngựa. Ảnh: Chinaneast.

Ngày 23/11, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc công bố Phó chủ tịch tỉnh Liêu Ninh ông Lưu Cường đã bị điều tra do vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Đây là cán bộ do Trung ương quản lý thứ hai bị điều tra, kế tiếp sau Phó trưởng ban tuyên truyền, đảng cộng sản Trung Quốc ông Lỗ Vĩ.

Như vậy, cách bế mạc Đại hội XIX chỉ chưa đến 1 tháng, hai “hổ lớn” ngã ngựa trong vòng 3 ngày đã cho thấy Trung ương đảng cộng sản Trung Quốc do ông Tập Cận Bình đứng đầu tiếp tục kiên trì và tăng cường đấu tranh chống tham nhũng.

Từ đại hội XVIII đến nay, cuộc chiến chống tham nhũng ở Trung Quốc có độ mạnh, độ sâu và độ rộng chưa từng có. Chỉ trong vòng 5 năm, đã có 440 cán bộ cấp tỉnh, cấp tập đoàn quân trở lên và cấp Trung ương quản lý khác, 43 Ủy viên Trung ương và Ủy viên dự khuyết khóa XVIII, 9 ủy viên Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương, hơn 8.900 cán bộ cấp cục, 63.000 cán bộ cấp huyện, phòng bị lập hồ sơ điều tra, 1,537 triệu người bị xử phạt, truy bắt mang về nước hơn 3.400 người.

Trong 5 năm qua, cuộc chiến chống tham nhũng đã hình thành được trạng thái mang tính áp đảo và tiếp tục củng cố, tăng cường, được lòng người dân. Đại hội XIX đã mở ra hành trình mới cho “trị Đảng” toàn diện và nghiêm minh.

Báo cáo do ông Tập Cận Bình trình bày tại Đại hội XIX nhấn mạnh: “Hiện nay, tình hình đấu tranh chống tham nhũng vẫn nghiêm trọng, phức tạp, củng cố trạng thái mang tính áp đảo, giành lấy thắng lợi mang tính áp đảo là quyết tâm sắt đá”.

Phó Trưởng ban tuyên truyền Đảng Cộng sản Trung Quốc ông Lỗ Vĩ đã ngã ngựa. Ảnh: Dwnews.
Phó Trưởng ban tuyên truyền Đảng Cộng sản Trung Quốc ông Lỗ Vĩ đã ngã ngựa. Ảnh: Dwnews.

Thông tin từ trang web của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương cho thấy, từ Đại hội XIX đến nay, đã có hơn 20 cán bộ cấp cục bị lập hồ sơ điều tra. Việc 3 ngày có 2 hổ lớn ngã ngựa vừa qua đã tiếp tục chứng minh rằng cuộc chiến chống tham nhũng ở Trung Quốc sẽ không “tra kiếm vào bao”, mà tiếp tục tiến hành răn đe mạnh mẽ đối với các phần tử tham nhũng.

Bản thân Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã khẳng định rằng vấn đề “trị Đảng” không thể đại khái, không có chuyện “xả hơi, nghỉ chân” giữa đường, không thể có tư tưởng đánh thắng một trận và đạt được thành quả ban đầu thì dừng lại.

Tân Hoa xã cho biết Trung Quốc sẽ kiên trì tăng cường răn đe để cán bộ không dám tham nhũng, tăng cường tạo ra cái “lồng” chắc chắn để cán bộ không thể tham nhũng, tăng cường xây dựng ý thức tự giác để cán bộ không muốn tham  nhũng. Cuộc chiến chống tham nhũng phải kiên trì lâu dài.

Báo Kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Trung Quốc ngày 23/11 cũng đăng bài viết “Tiếp tục tăng cường chỉnh đốn tác phong, chống tham nhũng, làm trong sạch toàn diện môi trường chính trị”.

Bài viết cho rằng xây dựng môi trường chính trị trong sạch là yêu cầu của “trị Đảng” trong thời đại mới. Theo đó, Trung Quốc sẽ tăng cường xây dựng các cơ chế có hiệu quả, tăng cường toàn diện xây dựng kỷ luật, tiến hành giáo dục kỷ luật bằng vụ án điển hình ở tỉnh Cát Lâm, tăng cường ý thức kỷ luật cho cán bộ đảng viên.

Ngoài ra, Trung Quốc sẽ tăng cường cải cách, đổi mới, xây dựng và kiện toàn hệ thống giám sát. Phát huy ưu thế của chế độ giám sát, thanh tra, hoàn thiện mạng lưới giám sát, kết hợp giám sát trong Đảng và giám sát trong dân… Từ đó, thúc đẩy cuộc chiến chống tham nhũng toàn diện hơn, có chiều sâu hơn, hiệu quả hơn.

Ông Triệu Lạc Tế, tân Bí thư Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương, Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Triệu Lạc Tế lên thay ông Vương Kỳ Sơn sau Đại hội XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ảnh: Dwnews.
Ông Triệu Lạc Tế, tân Bí thư Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương, Đảng Cộng sản Trung Quốc, người thay mặt ông Tập Cận Bình, đứng đầu cuộc chiến chống tham nhũng ở Trung Quốc hiện nay. Ông Triệu Lạc Tế lên thay ông Vương Kỳ Sơn sau Đại hội XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ảnh: Dwnews.