Giá dầu thô vượt ngưỡng 60 USD

Giá dầu thô vượt ngưỡng 60 USD

Giá dầu thô trên thị trường thế giới ngày 13/2 đã lần đầu tiên trong năm 2015 tăng vượt ngưỡng 60 USD/thùng. Tăng trưởng kinh tế của khu vực Eurozone đạt cao hơn dự báo và số lượng các giàn khoan dầu Mỹ suy giảm là nguyên nhân tăng giá dầu.