Giải mật trước thời hạn nhiều tài liệu quan trọng về Đảng

Nhiều tài liệu quan trọng về Đảng đã được giải mật trước thời hạn, ông Lê Quang Vĩnh, Phó chánh văn phòng T.Ư Đảng, cho biết bên lề cuộc họp báo công bố 5 tập văn kiện Đảng toàn tập giai đoạn 1996 - 2000 vừa được tổ chức.

Giải mật trước thời hạn nhiều tài liệu quan trọng về Đảng

Tài liệu trong các tập văn kiện Đảng bao gồm: Tài liệu của các đại hội đại biểu toàn quốc, Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đảng, các tài liệu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; những bài nói, bài viết quan trọng của đồng chí Tổng bí thư. Trong 5 tập văn kiện xuất bản lần này, chiếm số lượng nhiều nhất là loại văn bản thông báo ý kiến kết luận của Bộ Chính trị, Thường vụ Bộ Chính trị (chiếm trên 50% tổng số tài liệu). 5 tập văn kiện, tương ứng với 3.152 trang in (khổ sách 15 x 22 cm), trong đó phần văn kiện chính gồm 416 tài liệu và phần phụ lục gồm 26 tài liệu.

Liên quan đến những tài liệu mật, ông Lê Quang Vĩnh cho biết trong quá trình làm, xuất bản các văn kiện của Đảng từ 1996 - 2000, ban chỉ đạo đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành giải mật tài liệu theo quy định của luật Lưu trữ trước khi được công bố.

Theo ông Vĩnh, theo quy định của luật Lưu trữ, giải mật tài liệu, thời gian tối thiểu thông thường là 30 năm. Nếu tài liệu liên quan đến bí mật nhà nước về quốc phòng, an ninh, đối ngoại... ở mức độ mật cao phải để 70 năm. Tuy nhiên, trong lần giải mật này, hầu hết các tài liệu có đóng dấu chỉ mức độ mật giai đoạn 1996 - 2000 nay xét thấy nội dung không còn mật nữa đều đã được Văn phòng T.Ư Đảng giải mật để công bố kịp thời trong các tập văn kiện Đảng toàn tập mặc dù thời gian tự động giải mật chưa đến.

Theo Thanh Niên