Gần 3 triệu người biểu tình phản đối tổng thống Mỹ Donald Trump

VietTimes -- Theo truyền thông Mỹ, trong các ngày từ 15 đến 21/1/2017, trên khắp nước Mỹ, và nhiều nơi trên thế giới đặc biệt là tại các thành phố lớn của Hoa Kỳ, cuộc tuần hành mang tên "Tuần hành Chị em" (Sister March) đã diễn ra với sự tham gia của khoảng gần 3 triệu người.

"Tuần hành Chị em" diễn ra khắp nước Mỹ.

"Tuần hành Chị em" diễn ra khắp nước Mỹ.

Mục đích của cuộc tuần hành này hướng đến các hoạt động phản đối tân Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng số người tham gia tuần hành Sister March bằng khoảng 1 nửa số phiếu bầu phổ thông mà bà Hillary Clinton đã hơn ông Trump trong cuộc bầu cử tổ chức hồi tháng 11/2015.

Mục đích của phóng trào Sister March là đấu tranh bảo vệ quyền nữ giới, quyền dân sự, nhân quyền cơ bản...

Video: Tuần hành "Sister March" tại thành phố New York:

Nguồn: CBS New York


Video: Tuần hành "Sister March" tại thủ phủ Washington:

Nguồn: WCPO.com


Video: Tuần hành "Sister March" tại Boston:

Nguồn: SKY TV


Video: Tuần hành "Sister March" tại Lexington, Kentucky:

Nguồn: Kentucky.com

Video: Tuần hành "Sister March" tại New Mexico:

Nguồn: KRQE


Video: Tuần hành "Sister March" tại Columbus, Ohio:

Nguồn: Brian McMichael

Video: Tuần hành hưởng ứng phong trào "Sister March" tại London, Anh Quốc: