Fitch: Rủi ro chất lượng tài sản ngân hàng Việt Nam vẫn ở mức cao

Hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings vừa đưa ra nhận định rủi ro chất lượng tài sản của các ngân hàng Việt Nam vẫn đang duy trì ở mức cao, mặc dù một số quy định mới đã điều chỉnh tiêu chuẩn phân loại nợ ngân hàng.
Fitch: Rủi ro chất lượng tài sản ngân hàng Việt Nam vẫn ở mức cao

Theo tổ chức này, việc triển khai phân loại tài sản dựa trên số liệu của Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) đã thu hẹp chênh lệch về tiêu chuẩn phân loại nợ trong hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Kể từ tháng 5/2015, các ngân hàng được yêu cầu phân loại chất lượng các khoản cho vay theo đánh giá thấp nhất của CIC.

Đây là một bước đi tích cực song các vấn đề lâu dài về chất lượng tài sản vẫn chưa được giải quyết triệt để, bằng chứng là tỷ lệ nợ quá hạncao, trong khi con số này không được phản ánh đúng thực tế thông qua tỷ lệ nợ khó đòi (NPL ratios).

Ngoài ra, tỷ lệ xử lý nợ xấu bán cho Công ty quản lý tài sản các TCTD (VAMC) còn thấp, dẫn đến các ngân hàng tiếp tục chịu tác động tiêu cực tiềm ẩn từ những khoản nợ khó đòi chưa được xử lý.

“Tuy nhiên, tình hình kinh tế vĩ mô ổn định có thể làm chậm quá trình hình thành nợ xấu mới. Lĩnh vực bất động sản dần được cải thiện theo hướng bền vững và quy định cho phép tăng sở hữu khối ngoại cũng sẽ là tín hiệu tích cực cho việc xử lý tài sản thế chấp”, Fitch đánh giá.

Theo Trí thức trẻ