Từng bước “bình thường hóa” với dịch COVID-19

Từng bước “bình thường hóa” với dịch COVID-19

Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới các ngành, các cấp tiếp tục đề cao cảnh giác tuyệt đối không lơ là, chủ quan; chủ động có biện pháp phù hợp phòng, chống dịch; từng bước “bình thường hóa” với dịch bệnh COVID-19.