Đấu giá Kim Lien Tourism: Lượng đăng ký mua gấp 36 lần cổ phần chào bán

 Có 36 nhà đầu tư đăng ký mua trọn lô hơn 52% cổ phần của Kim Lien Tourism từ tay SCIC, trong đó có 19 nhà đầu tư tổ chức và 17 nhà đầu tư cá nhân. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua là 131,3 triệu cổ phần, tương ứng gấp 36 lần số cổ phần chào bán. 

Kim Lien Tourism đang vận hành Khách sạn Kim Liên.

Kim Lien Tourism đang vận hành Khách sạn Kim Liên.

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa công bố thông tin về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Du lịch Kim Liên do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sở hữu. 

Theo đó, có 36 nhà đầu tư đăng ký mua trọn lô hơn 3,6 triệu cổ phần Kim Lien Tourism do SCIC sở hữu, trong đó có 19 nhà đầu tư tổ chức và 17 nhà đầu tư cá nhân. 

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua là 131,3 triệu cổ phần, tương ứng gấp 36 lần số cổ phần chào bán. 

Ngày 22/12/2015 tới đây sẽ bán đấu giá trọn lô toàn bộ cổ phần của SCIC tại công ty, tương đương với 3.647.433 cổ phần, giá khởi điểm 30.600 đồng/cổ phần.

Như vậy nhà đầu tư muốn mua cổ phần doanh nghiệp chỉ có thể mua toàn bộ số cổ phần trên với giá tối thiểu là 111 tỷ đồng.

Trong danh sách chào mua cổ phần của Kim Lien Tourism có nhiều tổ chức lớn như Tổng công ty Du lịch Hà Nội, CTCP Cơ điện lạnh, Tập đoàn Thaigroup, Tập đoàn Xây dựng miền Trung, Tập đoàn Đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi,...

Theo Bizlive