Phần vốn “ế” ở Khách sạn Kim Liên

Phần vốn “ế” ở Khách sạn Kim Liên

VietTimes -- Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện (PTFinance; Mã: PTF) vừa xác nhận “ế” toàn bộ 465.505 cổ phiếu, tương đương 6,69% vốn CTCP Du lịch Kim Liên (Kim Liên Tourism), được chào bán từ cuối năm 2019.
Kế hoạch đổi đời Khách sạn Kim Liên với 600 triệu USD của “bầu” Thụy

Kế hoạch đổi đời Khách sạn Kim Liên với 600 triệu USD của “bầu” Thụy

VietTimes -- Vấn đề khai thác và phát triển tổ hợp bất động sản trên khu “đất vàng” 3,5 ha - nơi tọa lạc Khách sạn Kim Liên - thường xuyên xuất hiện trong các tờ trình họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) của Kim Liên Tourism. Tại ĐHĐCĐ bất thường diễn ra hôm 19/1, có nhiều dấu hiệu cho thấy dự án Khu phức hợp Kim Liên sắp được triển khai sau nhiều năm lặng tiếng, bao gồm 8 block.