Bức thư Stalin gửi thầy giáo của trường nơi con ông học

Bức thư Stalin gửi thầy giáo của trường nơi con ông học

VietTimes -- Vasily Stalin, như mọi người đều biết, đi học trong một trường học thông thường thời Xô viết. Tất nhiên ai cũng biết cậu ta là con của Stalin, nhiều chuyện xảy ra đến mức thày giáo chủ nhiệm phải gửi thư tay cho Tổng bí thư Đảng cộng sản Liên xô và đây là thư trả lời của ông