Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ ra các trường hợp không được vào Ban Chấp hành TW
Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII:

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ ra các trường hợp không được vào Ban Chấp hành TW

VietTimes – Kiên quyết không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương những người vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, mị dân, chuyên quyền, độc đoán, không công bằng, công minh trong đánh giá, sử dụng cán bộ, trù dập người thẳng thắn đấu tranh, phê bình.
Có nên sàng lọc nhân sự Đại hội bắt đầu từ khâu bằng cấp?

Có nên sàng lọc nhân sự Đại hội bắt đầu từ khâu bằng cấp?

VietTimes -- Mới đây, hôm 26/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội 13 - có một bài viết rất quan trọng bàn về công tác nhân sự chuẩn bị Đại hội Toàn quốc vào năm 2021. Cần hiểu rằng đó cũng chính là chỉ đạo để Đảng bộ các cấp quán triệt, vận dụng thực hiện ngay ở địa phương mình.
Quy chế đề cử, nhận đề cử của các Ủy viên Trung ương tại Đại hội 12

Quy chế đề cử, nhận đề cử của các Ủy viên Trung ương tại Đại hội 12

VietTimes -- Tại Đại hội XII, các ủy viên trung ương đương nhiệm sẽ không được đề cử nhân sự ngoài danh sách Trung ương đã chuẩn bị, và cũng không được nhận đề cử nếu không có tên trong danh sách tái cử. Phiên họp trù bị cũng đã thông qua chương trình làm việc chính thức của Đại hội.