​Đà Nẵng luân chuyển hàng loạt nhân sự

Ngày 2-3, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã có quyết định về việc điều động và bổ nhiệm hàng loạt nhân sự mới.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo đó, ông Võ Ngọc Đồng, chánh văn phòng Thành ủy được bổ nhiệm giữ chức giám đốc Sở Nội vụ thay ông Võ Công Chánh được điều động giữ chức bí thư Quận ủy Liên Chiểu.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, thôi giữ chức bí thư Quận ủy Liên Chiểu điều động về công tác tại Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng để giới thiệu bầu giữ chức chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng.

Ông Đào Tấn Bằng, thôi giữ chức bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn bổ nhiệm giữ chức chánh văn phòng Thành ủy.

Ông Lê Trung Chinh, giám đốc Sở Giáo dục - đào tạo được điều động và bổ nhiệm giữ chức bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh, thôi giữ chức Tổng biên tập Báo Đà Nẵng để giữ chức giám đốc Sở Giáo dục - đào tạo.

Ông Vũ Hùng, trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND TP Đà Nẵng giữ chức phó Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Ông Phạm Tấn Xử, phó bí thư Quận ủy Liên Chiểu, được điều động về công tác tại Ban văn hóa - xã hội HĐND TP Đà Nẵng để sắp tới giới thiệu để kỳ họp HĐND TP bầu làm trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND TP Đà Nẵng.

Ông Tạ Tự Bình, phó Ban Pháp chế HĐND TP Đà Nẵng được điều động và bổ nhiệm giữ chức phó giám đốc Sở Tư pháp.

Ông Đoàn Xuân Hiếu, phó bí thư Thành đoàn được bổ nhiệm giữ chức phó chánh văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP Đà Nẵng.

Theo Tuổi trẻ