Đà Nẵng cấm phân phối vé xổ số điện toán dưới hình thức bán dạo

VietTimes -- Trước thực trạng người bán vé số dạo bán vé xổ số điện toán, UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản yêu cầu Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) không được phân phối vé cho người bán dạo để bán lại, nhằm đảm bảo ổn định thị trường.
UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản yêu cầu Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) không được phân phối vé cho người bán dạo để bán lại nhằm đảm bảo ổn định thị trường.
UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản yêu cầu Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) không được phân phối vé cho người bán dạo để bán lại nhằm đảm bảo ổn định thị trường.

Việc chấn chỉnh này nhằm đảm bảo ổn định thị trường và tuân thủ quy định của pháp luật đối với hoạt động kinh doanh xổ số trên địa bàn TP sau khi xuất hiện ngày càng nhiều người bán vé số dạo bán vé xổ số điện toán Vietlott.

Cụ thể, UBND TP Đà Nẵng đề nghị Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) hợp tác, yêu cầu hệ thống đại lý của Vietlott trên địa bàn cam kết không thực hiện phân phối vé cho người bán lẻ để bán lại và tuân thủ quy định tại Thông tư 136/2013/TT-BTC ngày 3/10/2013 của Bộ Tài chính.

Nếu các đại lý vi phạm cam kết, UBND TP Đà Nẵng đề nghị Vietlott chấm dứt hợp đồng đại lý; nếu các điểm bán hàng vi phạm cam kết, yêu cầu các đại lý chấm dứt hợp đồng với các điểm bán hàng. Đồng thời, đề nghị Vietlott tăng cường kiểm tra, giám sát và kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định. 

Bên cạnh đó, UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ in Đà Nẵng gặp gỡ, giám sát đối với hệ thống đại lý phân phối vé xổ số truyền thống và đưa ra các giải pháp tuyên truyền, nhắc nhở, trong đó đề nghị người bán lẻ cam kết không phân phối vé xổ số điện toán dưới hình thức bán dạo. Nếu các người bán lẻ vi phạm cam kết, đề nghị các đại lý chấm dứt việc phân phối vé xổ số truyền thống của người vi phạm.