Cuộc sống bên trong “vương quốc bí ẩn” Triều Tiên

Cuộc sống chân thực của những người dân Bắc Triều Tiên trong cuộc sống đời thường, cách xa rất nhiều với những sôi động chính trị về vị thế của đất nước đầy bí ẩn này. Những thay đổi lớn lao đang đến với người dân, từng bước đổi mới họ.
Cuộc sống bên trong “vương quốc bí ẩn” Triều Tiên

Theo: QPAN