Cuộc đấu giữa tăng T-72 quân đội Syria và T-55 của chiến binh IS

Chiếc xe tăng T-72 tiếp cận vị trí khai hỏa ở tầm thấp khiến xe tăng T-55 của đối phương không hạ nòng súng khai hỏa được hoặc không nhận biết nguy hiểm đang đến gần. Một phát đạn xuyên giáp và chiếc T-55 bốc cháy ngùn ngụt
Cuộc đấu giữa tăng T-72 quân đội Syria và T-55 của chiến binh IS
Theo QPAN