Cuộc chiến trực thăng Mỹ ở Việt Nam

Cuộc chiến tranh ở Việt Nam - một trong những cuộc xung đột quân sự lớn nhất của nửa cuối của thế kỷ XX, đã để lại một dấu ấn sâu sắc và chiếm vị trí quan trọng trong lịch sử Việt Nam, Mỹ và các nước khối XHCN. Làm thay đổi quan điểm về sử dụng trực thăng chiến tranh.

Trực thăng UH-1A Mỹ ở Việt Nam

Trực thăng UH-1A Mỹ ở Việt Nam

Trong chiến tranh, người Mỹ đã ném xuống Việt Nam 6.727.084 tấn bom (trong Chiến tranh thế giới thứ 2, đồng minh đã ném xuống nước Đức khoảng 2,7 triệu tấn bom).

Số lượng máy bay trực thăng bị tổn thất theo dữ liệu của Mỹ là 5086 trong tổng số 11827 chiếc phục vụ, làm chết hàng ngàn phi công, phi hành đoàn và sinh lực trên máy bay. Trong oàn bộ cuộc chiến tranh, trên bầu trời Miền Bắc Việt Nam, Mỹ mất khoảng 4181 máy bay và các phương tiện bay không người lái.

Cuộc chiến trực thăng Mỹ ở Việt Nam ảnh 1
Cuộc chiến trực thăng Mỹ ở Việt Nam ảnh 2
Cuộc chiến trực thăng Mỹ ở Việt Nam ảnh 3
Cuộc chiến trực thăng Mỹ ở Việt Nam ảnh 4
Cuộc chiến trực thăng Mỹ ở Việt Nam ảnh 5
Cuộc chiến trực thăng Mỹ ở Việt Nam ảnh 6
Cuộc chiến trực thăng Mỹ ở Việt Nam ảnh 7
Cuộc chiến trực thăng Mỹ ở Việt Nam ảnh 8
Cuộc chiến trực thăng Mỹ ở Việt Nam ảnh 9
Cuộc chiến trực thăng Mỹ ở Việt Nam ảnh 10
Cuộc chiến trực thăng Mỹ ở Việt Nam ảnh 11
Cuộc chiến trực thăng Mỹ ở Việt Nam ảnh 12
Cuộc chiến trực thăng Mỹ ở Việt Nam ảnh 13
Cuộc chiến trực thăng Mỹ ở Việt Nam ảnh 14
Cuộc chiến trực thăng Mỹ ở Việt Nam ảnh 15
Cuộc chiến trực thăng Mỹ ở Việt Nam ảnh 16
Cuộc chiến trực thăng Mỹ ở Việt Nam ảnh 17
Cuộc chiến trực thăng Mỹ ở Việt Nam ảnh 18
Cuộc chiến trực thăng Mỹ ở Việt Nam ảnh 19
Cuộc chiến trực thăng Mỹ ở Việt Nam ảnh 20
Cuộc chiến trực thăng Mỹ ở Việt Nam ảnh 21
Cuộc chiến trực thăng Mỹ ở Việt Nam ảnh 22
Cuộc chiến trực thăng Mỹ ở Việt Nam ảnh 23
Cuộc chiến trực thăng Mỹ ở Việt Nam ảnh 24
Cuộc chiến trực thăng Mỹ ở Việt Nam ảnh 25
Cuộc chiến trực thăng Mỹ ở Việt Nam ảnh 26
Cuộc chiến trực thăng Mỹ ở Việt Nam ảnh 27
Cuộc chiến trực thăng Mỹ ở Việt Nam ảnh 28
Cuộc chiến trực thăng Mỹ ở Việt Nam ảnh 29
Cuộc chiến trực thăng Mỹ ở Việt Nam ảnh 30
Cuộc chiến trực thăng Mỹ ở Việt Nam ảnh 31
Cuộc chiến trực thăng Mỹ ở Việt Nam ảnh 32
Cuộc chiến trực thăng Mỹ ở Việt Nam ảnh 33
Cuộc chiến trực thăng Mỹ ở Việt Nam ảnh 34
Cuộc chiến trực thăng Mỹ ở Việt Nam ảnh 35
Cuộc chiến trực thăng Mỹ ở Việt Nam ảnh 36

Trịnh Thái Bằng theo QPAN