Cuộc chiến tranh Việt Nam qua ảnh của Henry Hyuet

Cuộc chiến tranh Việt Nam qua đi hơn 40 năm, nhưng âm hưởng của nó vẫn còn vang lại đến tận ngày này. Sự tàn khốc và vô nghĩa của cuộc chiến tranh hằn sâu trong những bức ảnh biết nói của các phóng viên chiến trường. Chiến tranh Việt Nam mãi là bài học thế giới đến ngày nay.
Cuộc chiến tranh Việt Nam qua ảnh của Henry Hyuet

Trịnh Thái Bằng theo QPAN