Cuộc chiến tàn khốc giữa những lính bắn tỉa tại Syria

Clip được ghi tại ngoại ô Damascus, một lính bắn tỉa quân đội Syria đã "rình" được một lính bắn tỉa của IS trong vòng ngắm. Chiến binh bắn tỉa của IS không phát hiện ra đang bị ngắm bắn. Cuộc chiến với chiến binh bắn tỉa IS kết thúc, chỉ sau một tiếng nổ đơn lẻ
Cuộc chiến tàn khốc giữa những lính bắn tỉa tại Syria

Theo: QPAN