Cuộc chiến bắn tỉa và chống bắn tỉa ở Syria

Tương tự như chiến trường Chesnya. Chiến trường Syria là cuộc chiến bắn tỉa thực sự mà chỉ chớp mắt, một mạng sống có thể ra đi. Quân đội Syria vừa phải phát triển lực lượng bắn tỉa, vừa phải chống bắn tỉa triệt để.

Cuộc chiến bắn tỉa và chống bắn tỉa ở Syria

Một xạ thủ bắn tỉa quân đội Syria chặn đứng toán quân khủng bố chỉ bằng 1 phát bắn tỉa

Sử dụng khí tài chống bắn tỉa tiêu diệt các chiến binh bắn tỉa của IS. Bộ khí tài cho phép phát hiện các ống kích ngắm quan học của súng bắn tỉa đối phương. Sau đó sử dụng hỏa lực mạnh tiêu diệt.

Quân đội Syria tập trung hỏa lực mạnh diệt lính bắn tỉa khủng bố khi phát hiện.
Theo QPAN