Mối hợp tác Đạt Phương – FiviGroup

Mối hợp tác Đạt Phương – FiviGroup

VietTimes – Trong mối hợp tác này, CTCP Đạt Phương (DPG) là một doanh nghiệp đại chúng, đã thực hiện niêm yết và được biết đến rộng rãi trên thị trường. Trong khi, FiviGroup (Tập đoàn FVG) vẫn là một tập đoàn còn tương đối lạ với phần đông công chúng và truyền thông.