GS.TS. Trần Thọ Đạt nêu 4 kịch bản phát triển kinh tế số ở Việt Nam

GS.TS. Trần Thọ Đạt nêu 4 kịch bản phát triển kinh tế số ở Việt Nam

VietTimes – Mặc dù nhu cầu cơ bản về phát triển kinh tế số ở Việt Nam hiện nay ở mức khá cao so với các nước nhưng mức độ sẵn sàng cho số hóa của Việt Nam chỉ đứng ở mức trung bình và mức đầu tư của Chính phủ và doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh tế số thì rất khiêm tốn so với các nước, thấp hơn cả Indonesia, Philippines, Malaysia,…