Ngân hàng số trong tương lai gần

Ngân hàng số trong tương lai gần

VietTimes – Xu hướng chuyển đổi số ngành tài chính, ngân hàng theo hướng ứng dụng nền tảng ngân hàng, tài chính nhúng và ngân hàng mở nhằm bắt nhịp với dịch vụ tài chính ngân hàng hiện đại trên thế giới.