Bàn về cách dạy và học online hiệu quả

Bàn về cách dạy và học online hiệu quả

Khi kênh giao tiếp đã chuyển sang online mà cách dạy, cách học vẫn giữ nguyên kiểu offline, gần như không hề có bất kỳ sự chuyển dịch đáng kể nào về phương pháp thì là bất ổn và chắc chắn không có mấy hiệu quả.
Bao giờ "khai học"?

Bao giờ "khai học"?

"Khai giảng" là hai chữ quen dùng nhưng không còn phù hợp với tinh thần giáo dục hiện đại nữa. Đổi mới giáo dục cũng cần bắt đầu bằng việc thôi lấy "giảng bài" làm phương pháp chủ đạo.