Chùm video: Nước Nga kỷ niệm Ngày Chiến thắng

VietTimes: Vùng Viễn Đông diễu binh kỷ niệm ngày chiến thắng; Những khoảng khắc ấn tượng trong Lễ kỷ niệm ngày chiến thắng trên Quảng trường Đỏ; Dàn đồng ca gồm hàng ngàn ngươif dân Novosibir hát bài ngày chiến thắng; Không quân Nga trên Quảng trường Đỏ
Diễu binh của quân đội Nga trên vùng Viễn Đông
Diễu binh của quân đội Nga trên vùng Viễn Đông
Diễu binh mừng chiến thắng ở Viễn Đông Nga

Những khoảng khắc ấn tượng trong Lễ kỷ niệm ngày Chiến thắng ở Nga

Nhiều nghìn người Nga tập trung vào 6 giờ sáng hát mừng Ngày Chiến thắng

Không quân Nga trên Quảng trường Đỏ

QA