Chùm ảnh những huyền thoại công nghệ hàng không quân sự thế giới

Bầu trời nào đó, những chiếc máy bay đã đang và sẽ bay qua, để lại những ký ức và niềm tự hào những thành tựu công nghệ của nhân loại. Những cánh bay có thể có mục đích khác nhau. Nhưng trí tuệ của nhân loại, cuối cùng cũng sẽ đưa những cánh bay về phục vụ cho đất mẹ.
Chùm ảnh những huyền thoại công nghệ hàng không quân sự thế giới