Chùm ảnh: cận cảnh kinh hoàng làn sóng người nhập cư

Từ năm 2015, Liên minh châu Âu chịu 740 nghìn người nhập cư từ Trung Đông và châu Phi. Dự kiến đến hết năm nay số lượng người tị nạn vào EU sẽ lên tới hơn một triệu. Đại diện Ngoại giao và Chính sách An ninh Federica Mogherini cho rằng EU không thể tìm thấy giải pháp cho người di cư.

Chùm ảnh: cận cảnh kinh hoàng làn sóng người nhập cư

Chùm ảnh: cận cảnh kinh hoàng làn sóng người nhập cư ảnh 1
Chùm ảnh: cận cảnh kinh hoàng làn sóng người nhập cư ảnh 2
Chùm ảnh: cận cảnh kinh hoàng làn sóng người nhập cư ảnh 3
Chùm ảnh: cận cảnh kinh hoàng làn sóng người nhập cư ảnh 4
Chùm ảnh: cận cảnh kinh hoàng làn sóng người nhập cư ảnh 5
Chùm ảnh: cận cảnh kinh hoàng làn sóng người nhập cư ảnh 6
Chùm ảnh: cận cảnh kinh hoàng làn sóng người nhập cư ảnh 7
Chùm ảnh: cận cảnh kinh hoàng làn sóng người nhập cư ảnh 8
Chùm ảnh: cận cảnh kinh hoàng làn sóng người nhập cư ảnh 9
Chùm ảnh: cận cảnh kinh hoàng làn sóng người nhập cư ảnh 10

Theo DM