Chính phủ sẽ mạnh tay dứt điểm nợ xấu

VietTimes -- Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết để giải quyết dứt điểm nợ xấu cần có nguồn lực tài chính mạnh.
Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng - (Nguồn Internet)
Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng - (Nguồn Internet)

Bộ trưởng cho biết, muốn xử lý nợ xấu dứt điểm và có hiệu quả cần phải có nguồn lực về tài chính, có nước đã phải chi từ 10-15% GDP để giải quyết vấn đề này.

Tuy nhiên, Bộ Trưởng cũng lưu ý, việc sử dụng nguồn lực tài chính để xử lý nợ xấu của nền kinh tế thời gian tới sẽ được cân nhắc kỹ để đảm bảo an toàn nợ công.

Hiện tại, trong điều kiện ngân sách Nhà nước còn rất khó khăn, việc xử lý nợ xấu không thể sử dụng tài chính trực tiếp từ nguồn ngân sách Nhà nước.

Việc xử lý đang được thực hiện thông qua các biện pháp như trích lập, sử dụng dự phòng rủi ro, tăng cường thu hồi nợ, bán, phát mại tài sản bảo đảm thu hồi nợ, chuyển nợ xấu thành vốn góp, thành lập VAMC để mua nợ xấu của các tổ chức tín dụng bằng trái phiếu đặc biệt VAMC, tổ chức tín dụng sử dụng trái phiếu này để vay tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước.

Theo ông, để giải quyết căn bản nợ xấu, Ngân hàng Nhà nước đang xây dựng, triển khai cơ chế mua, bán, xử lý nợ xấu theo cơ chế thị trường, Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020. Ngoài ra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đang xây dựng Đề án tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020.

“Trên cơ sở đánh giá, tổng kết tình hình xử lý nợ xấu giai đoạn 2011-2015, việc sử dụng các nguồn lực tài chính để xử lý nợ xấu của nền kinh tế thời gian tới sẽ được cân nhắc kỹ lưỡng, phù hợp với mục tiêu tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng, xử lý nợ xấu và tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020, bảo đảm đúng quy định pháp luật, an toàn nợ công, công khai, minh bạch, hiệu quả,” người phát ngôn của Chính phủ khẳng định.